راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه تهران
راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمت دانشگاه تهران
دانشگاه تهران با هدف کاهش مراجعه حضوری دانشجویان سامانه پیشخوان خدمت راه اندازی کرد.

 

معاونت دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد؛ در راستای حفظ سلامتی و کرامت ارباب رجوع و تسهیل دسترسی دانشجویان به خدمات امورآموزشی و کاهش مراجعات حضوری با توجه به شیوع ویروس کرونا، سامانه «پیشخوان خدمت» در معاونت آموزشی دانشگاه تهران ایجاد شد.

در همین راستا مراجعین و دانشجویان می توانند قبل از اقدام برای حضور در دانشگاه برای پیگیری امور آموزشی خود با مراجعه به سامانه «پیشخوان خدمت» وثبت درخواست به صورت تیکت از طریق https://its3.ut.ac.ir اقدام کنند.

مراحل پیگیری امور و ثبت درخواست از طریق سامانه «پیشخوان خدمت» به شکل است که دانشجویان ابتدا به بخش ثبت و ارسال درخواست و سپس به بخش معاونت‌ها و ادارات کل ستادی مراجعه کنند و در مرحله بعدی نیز در  بخش اداره کل خدمات آموزشی موضوع  مورد درخواست را انتخاب کنند و در نهایت گزینه ثبت را بزنند.

ایسنا