صوت شهید فخری زاده در رد سازش و اعتماد به آمریکا
صوت شهید فخری زاده در رد سازش و اعتماد به آمریکا
صوت منتشر نشده از شهید فخری زاده را در این ویدئو ببینید.

صوت منتشر نشده از شهید فخری زاده را در این ویدئو ببینید.

کتاب دانلود

لینک دانلود ویدئو

 

منبع: فارس