تصاویر منتشر نشده از شهید محسن فخری‌زاده
تصاویر منتشر نشده از شهید محسن فخری‌زاده
تصاویر و سخنان منتشر نشده از دانشمند هسته ای کشورمان شهید دکتر محسن فخری‌زاده را در این ویدئو ببینید.

کتاب دانلود

لینک دانلود ویدئو

 

منبع: همشهری