دانلود کتاب امنیت سازمانی سطح 2 : تکنیک های پیشرفته فناوری اطلاعات در جهانی نامشخص
دانلود کتاب امنیت سازمانی سطح 2 : تکنیک های پیشرفته فناوری اطلاعات در جهانی نامشخص
کلمات کلیدی: امنیت سازمانی سطح 2 - مباحث پیشرفته در یک دنیای نامشخص - دانلود کتاب در مورد امنیت سطح سازمانی (ELS) که مفاهیم اساسی ELS و اکتشافات انجام شده در هشت سال اول توسعه آن را پوشش می دهد - آزمایش های عملیاتی در سیستم سازمانی - احراز هویت چند عاملی، مدیریت کلید ابری، مدیریت تغییر شرکت، صحت نهاد، محاسبات همگن، مدیریت داده های بزرگ - مدل ELS امنیت سازمانی - چارچوب برنامه محیط مشترک اطلاعاتی سیستم های DoD - کتابی برای توسعه دهندگان معماری فناوری اطلاعات شرکت ها، توسعه دهندگان برنامه ها و متخصصان امنیت فناوری اطلاعات