دانلود کتاب الگوریتمهای ژنتیکی با پایتون: اعمال الگوریتمهای ژنتیکی برای حل یادگیری عمیق در دنیای واقعی و مسائل هوش مصنوعی
دانلود کتاب الگوریتمهای ژنتیکی با پایتون: اعمال الگوریتمهای ژنتیکی برای حل یادگیری عمیق در دنیای واقعی و مسائل هوش مصنوعی
کلمات کلیدی: دانلود کتاب الگوریتم های ژنتیکی با پایتون - اعمال الگوریتم های ژنتیکی برای حل یادگیری عمیق در دنیای واقعی و مسائل هوش مصنوعی - الگوریتم های ژنتیکی عملی با استفاده از پیتون - کاربرد الگوریتم های ژنتیک برای حل مسائل یادگیری عمیق و هوش مصنوعی در دنیای واقعی - کاوش دنیای همیشه در حال رشد الگوریتم های ژنتیک برای حل جستجو - بهینه سازی و کارهای مربوط به هوش مصنوعی - بهبود مدل های یادگیری ماشین با استفاده از کتابخانه های پایتون مانند DEAP - یادگیری سریع و ویژگی های اصلی NumPy - کاوش در الگوریتم های ژنتیک - بهینه سازی جستجو و تجزیه و تحلیل خوشه با استفاده از مسائل ترکیبی Python Solve - بهینه سازی توابع و افزایش عملکرد برنامه های هوش مصنوعی - کتاب الگوریتم های ژنتیک یک خانواده از الگوریتم های جستجو - بهینه سازی و یادگیری با الهام از اصول تکامل طبیعی - تقلید از فرایند تکاملی - الگوریتم های ژنتیک می توانند بر موانع موجود در الگوریتم های جستجوی سنتی غلبه کرده و راه حل های با کیفیت بالا را برای انواع مشکلات ارائه دهند - استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای طیف گسترده ای از کارها با استفاده از پایتون - پیشرفت های هوش مصنوعی -الگوریتم های ژنتیک و اصول عملکرد آنها - خواهید فهمید که آنها با الگوریتم های سنتی چه تفاوتی دارند و چه نوع مشکلاتی را می توانند حل کنند - خواهید فهمید که چگونه می توان آنها را برای مشکلات جستجو و بهینه سازی ، مانند برنامه ریزی ، زمان بندی ، بازی و تجزیه و تحلیل ، به کار برد -یاد خواهید گرفت که چگونه از الگوریتم های ژنتیک برای بهبود مدل های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق ، حل وظایف یادگیری تقویت کننده و انجام بازسازی تصویر استفاده کنید - تجربه عملی استفاده از الگوریتم های ژنتیک در هوش مصنوعی و همچنین در بسیاری از حوزه های دیگر - نحوه استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای پایتون برای ایجاد برنامه های مبتنی بر الگوریتم ژنتیک - استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای بهینه سازی توابع و حل مشکلات برنامه ریزی و برنامه ریزی افزایش عملکرد مدل های یادگیری ماشین و بهینه سازی معماری شبکه - یادگیری عمیق اعمال الگوریتم های ژنتیکی برای تقویت وظایف یادگیری با استفاده از OpenAI - چگونه می توان تصاویر را با استفاده از مجموعه ای از اشکال نیمه شفاف بازسازی کرد - تکنیک های الهام گرفته از زیست شناسی ، مانند برنامه نویسی ژنتیکی و بهینه سازی ازدحام ذرات - کتابی مناسب برای توسعه دهندگان نرم افزار ، دانشمندان داده و علاقه مندان به هوش مصنوعی که می خواهند از الگوریتم های ژنتیک برای انجام کارهای هوشمندانه در برنامه های خود استفاده کنند - دانش کارایی پایتون و دانش پایه ریاضیات و علوم کامپیوتر - مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتیک - درک اجزای اصلی الگوریتم های ژنتیک با استفاده از بهینه سازی ترکیبی DEAP Framework - بهینه سازی عملکردهای مداوم مدل های یادگیری ماشین با استفاده از انتخاب ویژگی های تنظیم پارامتر فوق العاده پارامتر مدل های یادگیری معماری بهینه سازی - شبکه های یادگیری عمیق با استفاده از ابزارهای یادگیری ژنتیک بازسازی تصویر -تکنیک های محاسباتی تکاملی و الهام گرفته از زیست شناسی.