دانلود کتاب شروع با چرا - چگونه رهبران بزرگ الهام بخش هرکسی برای اقدام هستند
دانلود کتاب شروع با چرا - چگونه رهبران بزرگ الهام بخش هرکسی برای اقدام هستند
عبارات کلیدی: دانلود کتاب شروع با چرا - چطور رهبران بزرگ الهام بخش هر کسی برای اقدام هستند - با چرا شروع کنید - چگونه رهبران بزرگ همه را به اقدام ترغیب می کنند - دلیل انجام کاری که می کنید چیست؟ - چرا برخی از افراد و سازمانها نوآورتر ، تأثیرگذارتر و سودآورتر از دیگران هستند؟ - چرا برخی وفاداری بیشتر مشتریان و کارمندان را دارند؟ - چرا حتی در میان افراد موفق ، تعداد معدودی قادر به تکرار موفقیت خود هستند؟ - افرادی مانند مارتین لوتر کینگ جونیور ، استیو جابز و برادران رایت ممکن است اشتراکات کمی داشته باشند ، اما همه آنها از چرا شروع کردند - این توانایی طبیعی آنها بود که با این کار شروع کنند که به آنها امکان می دهد به اطرافیان خود الهام بخشند و به موارد قابل توجهی دست یابند - سیمون سینک در مطالعه رهبرانی که بیشترین تأثیر را در جهان داشته اند ، کشف کرد که همه آنها دقیقاً به همان شیوه فکر می کنند ، عمل می کنند و ارتباط برقرار می کنند و این کاملاً مخالف کاری است که دیگران انجام می دهند - سینک این ایده قدرتمند را دایره طلایی می نامد ، و چارچوبی را فراهم می کند که می توان بر اساس آن سازمان ها را ایجاد کرد ، می توان حرکت ها را هدایت کرد و می توان از مردم الهام گرفت - همه چیز با چرا شروع می شود - هر سازمانی می تواند توضیح دهد که چه کاری انجام می دهد - برخی می توانند نحوه انجام این کار را توضیح دهند اما تعداد کمی از آنها می توانند دلیل آن را به روشنی بیان کنند - چرا پول یا سود نیست - چرا سازمان شما وجود دارد؟ - چرا مشتریان واقعاً از یک شرکت دیگر خرید می کنند؟ - چرا مردم به برخی رهبران وفادار هستند ، اما برخی دیگر نه؟ - شروع با چرا در تجارت بزرگ و تجارت کوچک ، در جهان غیر انتفاعی و در سیاست - کسانی که با چرا شروع می کنند هرگز دستکاری نمی کنند ، آنها الهام می گیرند. - چشم انداز روشنی از آنچه برای هدایت و الهام گرفتن واقعاً لازم است - این کتاب برای هرکسی است که می خواهد به دیگران الهام بخشد یا می خواهد کسی را برای الهام گرفتن پیدا کند