دانلود کتاب روندها در پلیسی - مصاحبه با رهبران پلیس سراسر جهان
دانلود کتاب روندها در پلیسی - مصاحبه با رهبران پلیس سراسر جهان
عبارات کلیدی: روندهای پلیس - مصاحبه با رهبران پلیس در سرتاسر جهان جلد پنجم - روندهای پلیس: مصاحبه با رهبران پلیس در سرتاسر کره زمین ، جلد 5 - مقامات پلیس تجربه زیادی دارند که می تواند کمک شایانی به درک ما از چشم اندازها و مشکلات پلیس امروز کند - هر فصل شامل مصاحبه با یک رهبر پلیس است که درک آنها از تحولات پلیسی و چالش های فعلی در کشورشان و در سطح بین المللی را بررسی می کند، و نحوه ارزیابی یا تفسیر آنها از این تحولات را بررسی می کند