دانلود کتاب بیوپکیجینگ (بسته بندی زیستی)
دانلود کتاب بیوپکیجینگ (بسته بندی زیستی)
عبارات کلیدی: بیو پکیجینگ - زیست بسته بندی - بسته بندی زیستی - این کتاب طیف وسیعی از گزینه های بسته بندی مدرن را بررسی می کند - این بسته بندی های خوراکی را بر اساس کربوهیدرات ها، پروتئین ها، بسته بندی های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی، و شیمی مواد غذایی و بسته بندی مواد غذایی، مانند پلاستیک زدایی و مورفولوژی پلیمر، پوشش می دهد - موضوعات مربوط به ماندگاری و تجزیه بیولوژیکی نیز علاوه بر تکنیک های جدید پردازش و نگهداری، به ویژه بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) و بسته بندی فعال (AP)، مورد بحث قرار گرفته است