دانلود کتاب سازگاری با تغییرات آب و هوایی مبتنی بر جامعه
دانلود کتاب سازگاری با تغییرات آب و هوایی مبتنی بر جامعه
عبارات کلیدی: دانلود کتاب سازگاری با تغییرات آب و هوا مبتنی بر جامعه - سازگاری مبتنی بر جامعه در برابر تغییرات اقلیمی: مقیاس بندی آن - همانطور که سازگاری با تغییرات آب و هوایی در دستور کار سیاست بین الملل قرار می گیرد ، و با افزایش بودجه و چارچوب های عملیاتی مطابقت دارد ، سولات بیشتری در مورد چگونگی اطمینان از برآورده شدن نیازهای افراد آسیب پذیر روی زمین وجود دارد - سازگاری مبتنی بر جامعه (CBA) یکی از پیشنهادهای رو به رشد است که در مورد حمایت متناسب در سطح محلی استدلال می کند تا افراد آسیب پذیر را قادر به شناسایی و اجرای پاسخ های مناسب جامعه محور به تغییرات آب و هوایی خود کنند - سازگاری مبتنی بر جامعه برای تغییرات آب و هوایی: مقیاس بندی آن - چگونه می توان درسهای قابل تکرار برای حرکت از پروژه های مبتنی بر مکان به سمت برنامه ریزی سازگاری برنامه ای بیشتر ترسیم کرد؟ - چگونه CBA با سیاست و برنامه های سازگاری در مقیاس بزرگتر متناسب است؟ - چگونه مداخلات CBA در موسساتی واقع شده است که ظرفیت سازگاری را امکان پذیر یا تضعیف می کنند؟ - این کتاب با ترکیب تحقیق و تجربه تئوریسین ها و دست اندرکاران برجسته سازگاری و توسعه، دانش پیشرفته ای را ارائه می دهد که بحث در مورد CBA را به سمت اقدام سازگارانه موثر، مناسب و مقیاس پذیر پیش می برد