دانلود کتاب کارگاه طراحی بازی: یک رویکرد مرکز بازی برای خلق بازی هایی نوآورانه
دانلود کتاب کارگاه طراحی بازی: یک رویکرد مرکز بازی برای خلق بازی هایی نوآورانه
عبارات کلیدی: دانلود کتاب کارگاه طراحی بازی - رویکرد مرکز بازی برای خلق بازی های نوآورانه - کارگاه طراحی بازی: رویکرد مرکز بازی به خلق بازیهای مبتکرانه - رویکرد مرکز بازی برای خلق بازی های نوآورانه - کارگاه طراحی بازی: رویکرد بازی محور به خلق بازی های مبتکرانه - کارگاه طراحی بازی رویکرد بازی محور به خلق بازی های مبتکرانه - کارگاه طراحی بازی یک کتاب واقعاً عالی است و به عنوان یک متن استاندارد برای آموزش طراحی بازی در سطح مبتدی تا متوسط ست. این نسخه جدید به روز شده برای انواع طراحان بازی بسیار مناسب، مفید و الهام بخش است - یک رویکرد بازی محور به طراحی بازی - یک طراح بازی حرفه ای - بازی های دیجیتالی را که دوست دارید بازی کنید ایجاد کنید بدون نیاز به برنامه نویسی یا تخصص هنری - یک رویکرد تمرینی و غیر فنی برای طراحی بازی را کشف کنید - سیستم های رسمی و نمایشی طراحی بازی - تقویت درک شما از عملکرد سیستم های بازی و مهارت ها و ابزارهای لازم برای ایجاد یک بازی جذاب - استفاده از روشها و ابزارهای آزمایش شده در زمان جهت ساخت نمونه های اولیه، تست بازی و بازنگری در بازی ها - صنعت بازی از جمله طراحی، تولید، برنامه نویسی و طراحی بصری - یک طراح و مربی بازی - استاد رسانه ها و بازی های تعاملی