دانلود کتاب عفونت های استخوانی و مفصلی: از میکروبیولوژی تا تشخیص و درمان، ویرایش دوم
دانلود کتاب عفونت های استخوانی و مفصلی: از میکروبیولوژی تا تشخیص و درمان، ویرایش دوم
Bone and Joint Infections: From Microbiology to Diagnostics and Treatment 2nd Edition

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Year: 2021

Language: English

ISBN-10: 1119720656

ISBN-13: 978-1119720652

ASIN: B0918QYR1R

by Werner Zimmerli (Editor)