دانلود کتاب عمل فارماسئوتیکال (مواد دارویی) کاربردی و نوتراسئوتیکال ها (غذا های حاوی مواد افزودنی سلامت بخش و دارای خواص دارویی): توسعه محصول طبیعی
دانلود کتاب عمل فارماسئوتیکال (مواد دارویی) کاربردی و نوتراسئوتیکال ها (غذا های حاوی مواد افزودنی سلامت بخش و دارای خواص دارویی): توسعه محصول طبیعی
Applied Pharmaceutical Practice and Nutraceuticals: Natural Product Development

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Debarshi Kar Mahapatra, Cristóbal Noé Aguilar, A. K. Haghi

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Apple Academic Press

ISBNs:    9781771889247     9781000088762     9781000088847