دانلود کتاب مواد بیولوژیکی ساختاری: خصوصیات، ویژگی نمایی و انتخاب
دانلود کتاب مواد بیولوژیکی ساختاری: خصوصیات، ویژگی نمایی و انتخاب
Structural Biomaterials: Properties, Characteristics, and Selection

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Cuie Wen

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Elsevier

ISBN:    9780128188316     9780128188323