دانلود کتاب مراقبت های عصبی بحرانی برای جراحان مغز و اعصاب: اصول و کاربردها
دانلود کتاب مراقبت های عصبی بحرانی برای جراحان مغز و اعصاب: اصول و کاربردها
Neurocritical Care for Neurosurgeons: Principles and Applications

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Eberval Gadelha Figueiredo, Leonardo C. Welling, Nícollas Nunes Rabelo

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBNs:    9783030665715     9783030665722