دانلود کتاب پرتودرمانی برای بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی: راهنمای عملی و فنی
دانلود کتاب پرتودرمانی برای بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی: راهنمای عملی و فنی
Radiation Therapy for Genitourinary Malignancies: A Practical and Technical Guide

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Abhishek A. Solanki, Ronald C. Chen

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBNs:    9783030651367     9783030651374