دانلود کتاب دیجیتالی سازی در بهداشت و درمان: پیاده سازی نوآوری و هوش مصنوعی
دانلود کتاب دیجیتالی سازی در بهداشت و درمان: پیاده سازی نوآوری و هوش مصنوعی
Digitalization in Healthcare: Implementing Innovation and Artificial Intelligence

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Patrick Glauner, Philipp Plugmann, Guido Lerzynski

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBN:    9783030658953     9783030658960