دانلود کتاب منابع آب پاکستان: مسائل و تأثیرات
دانلود کتاب منابع آب پاکستان: مسائل و تأثیرات
Water Resources of Pakistan: Issues and Impacts

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Muhammad Arif Watto, Michael Mitchell, Safdar Bashir

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBN: 9783030656782, 9783030656799