دانلود کتاب مقدمه ای بر مبانی داروشناسی و سم شناسی: جلد 2: ضروریات داروسازی سیستمیک: از اصول تا عمل
دانلود کتاب مقدمه ای بر مبانی داروشناسی و سم شناسی: جلد 2: ضروریات داروسازی سیستمیک: از اصول تا عمل
Introduction to Basics of Pharmacology and Toxicology: Volume 2: Essentials of Systemic Pharmacology: From Principles to Practice

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Abialbon Paul, Nishanthi Anandabaskar, Jayanthi Mathaiyan, Gerard Marshall Raj

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBN: 9789813360082, 9789813360099