دانلود کتاب حقایق سریع: آلرژی های تنفسی: آلرژن های هوایی را بشناسید، پاسخ درمانی را بهبود ببخشید
دانلود کتاب حقایق سریع: آلرژی های تنفسی: آلرژن های هوایی را بشناسید، پاسخ درمانی را بهبود ببخشید
Fast Facts: Respiratory Allergies: Understand aeroallergens, improve treatment response

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Janet Rimmer, Francis Thien

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: S. Karger

ISBN:    9783318068009     9783318068016