دانلود کتاب کنفرانس بین المللی هوش و محاسبات هوشمند در تجزیه و تحلیل داده ها
دانلود کتاب کنفرانس بین المللی هوش و محاسبات هوشمند در تجزیه و تحلیل داده ها
International Conference on Intelligent and Smart Computing in Data Analytics ISCDA 2020

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Siddhartha Bhattacharyya, Janmenjoy Nayak, Kolla Bhanu Prakash, Bighnaraj Naik, Ajith Abraham

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBN:    9789813361751     9789813361768