دانلود کتاب گیرنده های 5-HT2B: از زیست شناسی مولکولی تا کاربردهای بالینی
دانلود کتاب گیرنده های 5-HT2B: از زیست شناسی مولکولی تا کاربردهای بالینی
5-HT2B Receptors: From Molecular Biology to Clinical Applications

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Author: Luc Maroteaux, Laurent Monassier

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBN:    9783030559199     9783030559205