دانلود کتاب آموزش سازگاری با حافظه و توجه: یک رفتار درمانی شناختی مختصر برای بازماندگان از سرطان: کتاب کار بازمانده
دانلود کتاب آموزش سازگاری با حافظه و توجه: یک رفتار درمانی شناختی مختصر برای بازماندگان از سرطان: کتاب کار بازمانده
Memory and Attention Adaptation Training: A Brief Cognitive Behavioral Therapy for Cancer Survivors: Survivor Workbook

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

by Robert Ferguson (Author), Karen Gillock (Author)

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Oxford University Press

ISBN-10: 0197521525

ISBN-13: 978-0197521526

ASIN: B092W3D184

Cancer-related cognitive impairment (CRCI) may affect nearly half of all cancer survivors and can persist for years after completing cancer treatment. Memory and Attention Adaptation Training (MAAT) is a cognitive-behavioral therapy offering evidence-based, nonpharmacological treatment of this common survivorship condition. Organized into a session-by-session Clinician Manual and related Survivor Workbook, MAAT is conducted in 8 treatment visits and has been demonstrated effective when delivered through telehealth technology, so survivors can readily fit MAAT into their busy lives.

The Survivor Workbook starts with a brief overview of what is understood about CRCI, common problems, and how MAAT helps. The introduction is followed by the 8 visits summarized in concise chapters that allow for easy review after the therapy visit. Thus, survivors with memory problems have a reliable source to turn to so that content of visits is not forgotten. Each visit consists of homework exercises with easy to follow forms.