دانلود کتاب روان درمانی متمرکز بر انتقال برای نوجوانان دارای اختلالات شدید شخصیتی
دانلود کتاب روان درمانی متمرکز بر انتقال برای نوجوانان دارای اختلالات شدید شخصیتی
Transference-focused Psychotherapy for Adolescents With Severe Personality Disorders

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

1st Edition

by Lina Normandin (Author), Karin Ensink (Author), Alan Weiner (Author), Otto F. Kernberg (Author)

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Amer Psychiatric Pub Inc

ISBN-10: 1615373144

ISBN-13: 978-1615373147

Transference-Focused Psychotherapy for Adolescents With Severe Personality Disorders offers clinicians a comprehensive, compassionate presentation of this specialized psychodynamic psychotherapy. Like the transference-focused psychotherapy model developed for borderline personality disorder (BPD) in adults, the version for adolescents is based on contemporary psychoanalytic object relations theory as developed by the leading thinker in the field, Otto Kernberg, one of the authors of this insightful manual. The book fills an acute need: Currently, there is relatively little research on promising treatments for adolescents with PDs, in part because clinicians hesitate to diagnose PD in patients so young (because of stigma and other factors), although it is evident that a constellation of symptoms can be observed in children and adolescents. However, these personality issues are unlikely to resolve without interventions developed explicitly to treat adolescents. In TFP-A, the psychotherapist provides patients with a safe space to examine emotions, relationships, and past trauma, with the focus on helping them gain better behavioral control; increase affect regulation; develop more intimate and gratifying relationships with family, peers, or close friends; and engage in a productive life aimed at realizing current and future goals.

Noteworthy themes and features of the text include: - Emphasis on the therapist as "third voice," acting as interpreter and mediator between the adolescent, the parental couple, and conventional society and its values, with the ultimate goal of fostering ego integration sufficient to allow the adolescent to proceed under his own agency.- Detailed coverage of the techniques of TFP-A, including creating a holding environment, assuming an active stance, engaging in the interpretive process, analyzing transference and countertransference, achieving technical neutrality, and ensuring interventions are developmentally informed.- Practical and accessible review of TFP-A "tactics," including establishing the treatment frame, collaborating with parents, and other interventions that maintain the conditions necessary for working effectively with the adolescent and for protecting treatment integrity.- Thoughtful review of the attributes that make a clinician a good "fit" for transference-focused psychotherapy. For example, therapists must have their own lives "together," because they will have to use countertransference reactions to identity and understand what is projected onto them.- A rich and useful repository of assessment scales and forms in the Appendices, as well as extended and illustrative patient interviews.

Navigating adolescence is fraught under the best of circumstances, but patients with PDs are hampered in their quest for individuation. Transference-Focused Psychotherapy for Adolescents With Severe Personality Disorders fills a critical gap in the treatment literature and is an eminently useful guide for clinicians serving this vulnerable population.