دانلود کتاب گرونتکنولوژی (علم پیری فناوری شناسی)
دانلود کتاب گرونتکنولوژی (علم پیری فناوری شناسی)
Gerontechnology III

 

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Contributions to the Third International Workshop on Gerontechnology, IWoG 2020, October 5-6, 2020, Évora, Portugal (Lecture Notes in Bioengineering Book 3) 1st ed. 2021 Edition

by José García-Alonso (Editor), César Fonseca (Editor)

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

Publisher: Springer

ISBN-10: 3030725669

ISBN-13: 978-3030725662

ASIN: B092PXL9Q4

This book gathers revised selected papers from the 3rd International Workshop on Gerontechnology, IWoG 2020, held on October 5-6, 2020, in Évora, Portugal. They reports on cutting-edge technologies and optimized workflows for promoting active aging and assisting and elderly people at home, as well as in healthcare centers. It discusses the main challenges in the development, use and delivery of health care services and technologies.  Not only they proposes solutions for improving in practice the monitoring and management of health parameters and age-related diseases, yet they also describes improved approaches for helping seniors in  their daily tasks and facilitating their communication and integration with assistive technologies, thus improving their quality of life, as well as their social integration. The book provides health professionals, researchers, and service providers with extensive information on the latest trends in the development and practical application of gerontechnology in elderly care.