سفینه فضایی چینی حامل سه فضانورد در ایستگاه فضایی پهلو گرفت
سفینه فضایی چینی حامل سه فضانورد در ایستگاه فضایی پهلو گرفت
سه فضانورد چینی سوار بر سفینه فضایی «شنژو-۱۲» به ایستگاه فضایی جدید چین رسیدند.

شنژو-۱۲ هفت ساعت پس از پرتاب شدن از «مرکز پرتاب ماهواره‌ی جین‌کوان» شمال غرب چین در صبح روز پنجشنبه ۲۷ خرداد به مدول مرکزی ایستگاه فضایی جدید چین به نام «تیانهه» (هارمونی آسمان‌ها) پیوست.

سه مرد فضانورد سفینه شنژو-۱۲ - نی هیاشنگ، لیو بومینگ و تانگ هانگ‌بو- که برای سه ماه آینده در این مدول ۱۶.۶ متری زندگی خواهند کرد، سیستم‌های گوناگونش را آزمایش می‌کنند و آن را کاملا به کار می‌اندازند.

شنژو ۱۲ سومین برنامه مربوط به ایستگاه فضایی جدید  چین در کمتر از دو ماه گذشته است. مدول «تیانهه» در ۲۸ آوریل به فضا پرتاب شد. سپس سفینه رباتی «تیان‌ژو ۲» بیش از ۶.۶ تن ملزومات را یک ماه بعد به این مدول رساند و تا امروز متصل به آن باقی ماند.

برای تکمیل ساخت این ایستگاه فضایی لازم است هشت پرتاب دیگر انجام شود. دو پرتاب «مدول‌های آزمایشگاهی» را به «تیانهه» متصل خواهند کرد و ایستگاه فضایی را به شکل نهایی T مانندش بدل خواهند کرد. انتظار می‌رود این مرحله مونتاژایستگاه تا پایان سال ۲۰۲۲ به اتمام برسد و در این مدت پرتاب سه سفینه باربری دیگر و سه ماموریت سرنشین‌دار دیگر هم به سوی آن انجام خواهد شد.

شنژو ۱۲ نخستین ماموریت فضایی سرنشین‌دار چین در تقریبا پنج سال گذشته است. آخرین ماموریت سرنشین‌دار فضایی چین به نام «شنژو ۱۱» در اواخر سال ۲۰۱۶ سه فضانورد را برای اقامتی یک‌ماهه  به آزمایشگاه فضایی تیانگ‌گونگ-۲ فرستاد.

تیانگ‌گونگ ۲ و سلفش، تیانگ‌گونگ ۱ برای کسب آمادگی برای ساختن ایستگاه مداری جدید چین ساخته و پرتاب شدند. ایستگاه فضایی جدید چین پس از تکمیل شدن با ۴۵۰ تن وزن ۱۵ درصد سنگین‌تر از ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهند بود. انتظار می‌رود ایستگاه فضایی چین دست کم برای ۱۰ سال عملیاتی باقی ماند.

همشهری