دانلود کتاب تمرینات ورزشی برای بهبود مفاصل، قلب و رگ های خونی
دانلود کتاب تمرینات ورزشی برای بهبود مفاصل، قلب و رگ های خونی
Exercises for healing joints, heart and blood vessels

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

by Samuel Greenberg (Author)

Year : 2020

Language : English

ASIN : B088R258RS

Exercises for improving the state of your blood vessels and joint problems

This book presents two sets of exercises:

The first set is intended for people suffering from high blood pressure, high cholesterol, atherosclerosis, varicose veins, thrombophlebitis, embolism, thrombosis and other problems associated with unhealthy blood vessels. The second set is for people suffering from arthritis, arthrosis and other joint problems. Regularly performed exercises for problem areas will help you reduce the frequency of acute periods, increase periods of remission, significantly alleviate symptoms and even, in some cases, eliminate the disease itself, such as hypertension, heart pain, high cholesterol, joint pain and swelling, improve mobility , improve immunity, overall health and quality of life. All these positive changes will be possible if you strictly follow the recommendations given in the book and include exercises in your daily life.

What is inside the book?

This book provides a detailed description with vivid photographs of two sets of exercises for people who suffer from the diseases mentioned above. No matter what problem you are suffering from, you will have much more opportunities than your doctor can offer you like medications with side effects. Exercise will not replace your medication. But they will give you the opportunity to better control your health, mobility and pain, and in some cases significantly reduce the dosage of drugs. Using the suggested exercises, you can make your life more enjoyable, with fewer restrictions and less pain. Your health problems should not bother you and prevent you from living a full life.