دانلود کتاب پرستاری: اسکوپ و استانداردهای عمل، چاپ چهارم، انجمن پرستاران آمریکا
دانلود کتاب پرستاری: اسکوپ و استانداردهای عمل، چاپ چهارم، انجمن پرستاران آمریکا
Nursing (4th ed.): Scope and Standards of Practice, 4th Edition American Nurses Association

برای سفارش این کتاب از بخش تماس با ما مکاتبه نمایید.

Year: 2021

Language: English

Format: PDF

ISBNs:    9780999308868     9780999308882

The Nursing: Scope and Standards of Practice, 4th Edition, is an essential document for every nurse practicing in the United States. The scope of practice statement answers the who, what, when, where, how, and why questions of nursing. The standards provide authoritative statements of the actions and behaviors that all registered nurses are expected to competently perform, regardless of role, population, specialty, and setting. Each standard is accompanied by detailed competencies for the three practice levels.The product of extensive thought work by many registered nurses, this new edition provides:A revised and contemporary definition of nursingAn extensive discussion of respect, equity, inclusion, and social justiceThe new ANA Professional Nursing Model and the revised Model Representing Regulation of Professional Nursing PracticeAn expanded discussion of the application of ethics in nursingA complete picture of the dynamic and complex practice of nursing and its membership and evolving boundaries.18 national standards of practice and professional performance and their accompanying competenciesThis premier professional resource informs and guides nurses in their vital work providing safe, quality, and competent care. It is a must-have for every registered nurse.