جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات   جستجو در کل سایت
An Introduction to Physical Geography and the Environment
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 837
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 120MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

This highly respected and best-selling textbook provides an engaging and comprehensive introduction to the major topics within physical geography. It focuses on understanding the inter-linkages between processes, places and environments and is fully illustrated to demonstrate how the physical environment works

دانلود کتاب مقدمه ای بر جغرافیای فیزیکی و محیط زیست دانلود کتاب مقدمه ای بر جغرافی فیزیکی و محیط زیست- موضوعات جغرافیایی فیزیکی- The role of physical geography-Approaching physical geography-Continent and oceans-Earth geology and tectonics-Oceans-Past, present and future climate and weather-The Pleistocene-The Holocene-Atmospheric processes- Contemporary climate change- Global climate and weather- Regional and local climates- Biogeography and ecology-. The biosphere- Ecosystem processes- Freshwater ecosystems- Vegetation and climate change- Geomorphology and hydrology- Weathering- Slope processes and landform evolution- Sediments and sedimentation- Soils- Catchment hydrology- Fluvial geomorphology and river management-. Solutes and water quality- Drylands- Coasts- Glaciers and ice sheets- Permafrost and periglaciation- Monitoring and management- Monitoring environmental change- Dealing with hazards and environmental change-کتاب دانلود- نقش جغرافیای فیزیکی- جابجایی جغرافیایی فیزیکی- قاره و اقیانوس ها- آب و هوای فعلی و آینده-آیندهای اتمسفر- تغییرات اقلیمی معاصر- آب و هوا - آب و هوای منطقه ای و محلی- محیط زیست- بیوسفر- فرایندهای اکوسیستم- اکوسیستم های آب شیرین- اکوسیستم گیاهی و تغییرات آب و هوایی- ژئومورفولوژی و هیدرولوژی- آب و هوا- روند شیب و تکامل زمین شناسی- رسوب و رسوب گذاری- خاک ها- هیدرولوژی زهکشی- ژئومورفولوژی رودخانه ای - مدیریت رودخانه-نهرها-برکه ها- کیفیت آب ها- خشکی ها- سواحل- یخچال ها و ورقه های یخی- نظارت بر تغییرات زیست محیطی- مقابله با خطرات و تغییرات محیطی- An Introduction to Physical Geography and the Environment نویسنده:

Table of Contents
Preface to the fourth edition
List of contributors
Editor’s acknowledgements
Part I: The role of physical geography
Chapter 1. Approaching physical geography
Part II: Continent and oceans
Chapter 2. Earth geology and tectonics
Chapter 3. Oceans
Part III: Past, present and future climate and weather
Chapter 4. The Pleistocene
Chapter 5. The Holocene
Chapter 6. Atmospheric processes
Chapter 7. Contemporary climate change
Chapter 8. Global climate and weather
Chapter 9. Regional and local climates
Part IV: Biogeography and ecology
Chapter 10. The biosphere
Chapter 11. Ecosystem processes
Chapter 12. Freshwater ecosystems
Chapter 13. Vegetation and climate change
Part V: Geomorphology and hydrology
Chapter 14. Weathering
Chapter 15. Slope processes and landform evolution
Chapter 16. Sediments and sedimentation
Chapter 17. Soils
Chapter 18. Catchment hydrology
Chapter 19. Fluvial geomorphology and river management
Chapter 20. Solutes and water quality
Chapter 21. Drylands
Chapter 22. Coasts
Chapter 23. Glaciers and ice sheets
Chapter 24. Permafrost and periglaciation
Part VI: Monitoring and management
Chapter 25. Monitoring environmental change
Chapter 26. Dealing with hazards and environmental change


An Introduction to Physical Geography and the Environment, دانلود کتاب مقدمه ای بر جغرافی فیزیکی و محیط زیست, موضوعات جغرافیایی فیزیکی, The role of physical geography, Approaching physical geography, Continent and oceans, Earth geology and tectonics, Oceans, Past, present and future climate and weather, The Pleistocene, The Holocene, Atmospheric processes, Contemporary climate change, Global climate and weather, Regional and local climates, Biogeography and ecology, . The biosphere, Ecosystem processes, Freshwater ecosystems, Vegetation and climate change, Geomorphology and hydrology, Weathering, Slope processes and landform evolution, Sediments and sedimentation, Soils, Catchment hydrology, Fluvial geomorphology and river management, . Solutes and water quality, Drylands, Coasts, Glaciers and ice sheets, Permafrost and periglaciation, Monitoring and management, Monitoring environmental change, Dealing with hazards and environmental change, کتاب دانلود, نقش جغرافیای فیزیکی, جابجایی جغرافیایی فیزیکی, قاره و اقیانوس ها, آب و هوای فعلی و آینده, آیندهای اتمسفر, تغییرات اقلیمی معاصر, آب و هوا , آب و هوای منطقه ای و محلی, محیط زیست, بیوسفر, فرایندهای اکوسیستم, اکوسیستم های آب شیرین, اکوسیستم گیاهی و تغییرات آب و هوایی, ژئومورفولوژی و هیدرولوژی, آب و هوا, روند شیب و تکامل زمین شناسی, رسوب و رسوب گذاری, خاک ها, هیدرولوژی زهکشی, ژئومورفولوژی رودخانه ای , مدیریت رودخانه, نهرها, برکه ها, کیفیت آب ها, خشکی ها, سواحل, یخچال ها و ورقه های یخی, نظارت بر تغییرات زیست محیطی, مقابله با خطرات و تغییرات محیطی, دانلود کتاب مقدمه ای بر جغرافیای فیزیکی و محیط زیست
علوم انسانی و اجتماعی>جغرافیا و جهان

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
Ruralism - The Future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: -
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: epub
حجم فایل: 20.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب روستایی - آینده روستاها و شهرهای کوچک در یک جهان شهری
Race - Are We So Different
نویسنده:
سال انتشار: 2012
تعداد صفحات: 267
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب نژاد - آیا ما خیلی متفاوت هستیم؟
Ethnography for Designers
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 286
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 8.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب قوم نگاری برای طراحان
The Map Reader - Theories of Mapping Practice and Cartographic Representation
نویسنده:
سال انتشار: 2011
تعداد صفحات: 510
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 350MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب نقشه خوان (مپ ریدر) - نظریه های عمل نقشه برداری و نمایش کارتوگرافی
Elderly Population in Modern Russia - Between work, education and health
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 164
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب جمعیت سالمند در روسیه مدرن - بین کار، تحصیلات و سلامت
Autoethnography and Organization - Research Reflections from Fieldwork in Palestine
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 115
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب قوم شناسی خودکار و سازمان - بازتاب های پژوهش از کار میدانی در فلسطین
Geographical Information Systems Theory, Applications and Management - Third International Conference, GISTAM 2017, Porto, Portugal, April 27-28, 2017, Revised Selected Papers
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 208
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 50MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب تئوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی، برنامه های کاربردی و مدیریت
The Geography of South Africa - Contemporary Changes and New Directions
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 317
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 22MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب جغرافیای آفریقای جنوبی - تغییرات معاصر و مسیر های جدید
Service-Oriented Mapping - Changing Paradigm in Map Production and Geoinformation Management
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 454
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 12MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب نقشه برداری خدمات گرا - تغییر الگو در تولید نقشه و مدیریت اطلاعات جغرافیایی
CyberGIS for Geospatial Discovery and Innovation
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 298
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب CyberGIS برای کشف و نوآوری جغرافیایی

بازگشت هیولای خزر کشف شکل جدیدی از ارتباط نورون‌ها در مغز میکروبیوم روده بین قومیت ها متفاوت است نوت بوک تازه ایسوس باریک ترین نمایشگر دنیا را دارد باروری ابرها با نانوذرات توسط محققان کشور کتری ای که به محض ریختن آب آن را به جوش می آورد یا خنک می کند همبرگر با گوشت گیاهی رونمایی می شود/ طعمی شبیه گوشت رباتی که داروهای مصرفی کاربر را رصد می کند انگشتری که رنگ را به صوت تبدیل می کند ساعت هوشمندی که فشار خون را اندازه می گیرد مهندسی ژنتیک طعم گوجه فرنگی را تند می کند آمازون با ارزش ترین شرکت جهان شد آیا پروبیوتیک می تواند عوارض جانبی ایجاد کند؟ کاشت ریزتراشه ها در بدن انسان ها آغاز شده است تولید اکسیژن از تنفس فضانوردان در فضا آمریکا با سلاح‌های لیزری به جنگ پهپادها می‌رود قطع صدای باد در گوش موتورسواران با کلاه ایمنی جدید آزمایش ترکیبات جدید ضدپیری برای درمان آلزایمر توالت های آینده مشاوره سلامتی می دهند! کشف کهکشان شبح در فاصله ۱۳۰ هزار سال نوری راه شیری فضاپیمای ناسا روی قمرهای مشتری و زحل فرود می آید اسکنر مافوق صوت آلزایمر را ۱۰سال زودتر تشخیص می دهد دانلود نماهنگ بسیار زیبای سرانجام، با صدای حامد زمانی (به مناسبت اربعین سالار شهیدان) چین ماه مصنوعی به آسمان می فرستد تکه ای از ماه ۶۰۰ هزار دلار فروخته شد کشف راز پرواز قاصدک ها برای تولید پهپاد ربات ها در دانشگاه تدریس می کنند موبایل تاشو مجهز به اینترنت نسل پنجم عرضه می شود آینه ای که عیب های صورتتان را پیدا می کند تشخیص زردی کودک با تلفن هوشمند در ۱۰ دقیقه

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.