جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات   جستجو در کل سایت
Cross-Cultural and Cross-Disciplinary Perspectives in Social Gerontology
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 283
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

This volume intends to re-establish social gerontology as a discipline that has pragmatic links to policy and practice. Collectively, the chapters enrich public debates about the moral, cultural and economic questions surrounding aging, thereby ameliorating the “problems” associated with aging societies. This volume is uniquely cross-cultural, theory-driven and cross-disciplinary. It fills a gap in the gerontological scholarship of the global south that is predominantly descriptive and empirical. Based on original research, this volume examines in particular the sociological question of inequality and its intersection with age, gender, health, family and social relations. In the process, the studies herein highlight the unique historical, institutional and social systems that govern the subjective experience of aging in diverse contexts globally. Specifically, societies in transition including India, Lebanon, Nigeria, Japan, China, Israel and in Europe are studied while connecting the micro-social experience of aging (loneliness, wellbeing, discrimination, relationships and resilience) with larger temporal and political contexts. This exercise generates intellectual capital that reformulates links between aging research and policy in innovative ways. Overall, the volume echoes the global scientific commitment to understand the socio-cultural process of aging in transitional societies and utilizes rich opportunities for cross-fertilization of ideas, disciplines and methods to advance the gerontological promise of critical inquiry, training and practice

دانلود کتاب دیدگاه های بین فرهنگی و بین رشته ای در پیری شناسی اجتماعی دیدگاه های متقابل فرهنگی و بین رشته ای در جوناتولوژی اجتماعی- دانلود کتاب دیدگاه های بین فرهنگی و بین رشته ای در جوناتولوژی اجتماعی- دانلود کتاب دیدگاه های بین فرهنگی و بین رشته ای در جرونتولوژی اجتماعی- Gerontology: the scientific study of old age, the process of aging, and the particular problems of old people-کتاب دانلود- Gerontology: مطالعه علمی پیری، روند پیری و مشکلات خاص پیرامون- علم پیری شناسی- روحیه اجتماعی به عنوان یک رشته ای که دارای پیوندهای عملی با سیاست و عمل است- مسائل اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی پیرامون پیری- جامعه شناختی نابرابری و تقاطع آن با سن، جنس، بهداشت، خانواده و روابط اجتماعی- سیستم های تاریخی، نهادی و اجتماعی است که تجربه ذهنی پیری را در زمینه های مختلف در سراسر جهان کنترل می کنند- ارتباط تجربه اجتماعی میکرو پیری (تنهایی، رفاه، تبعیض، روابط و انعطاف پذیری) را با محیط های زمانی و سیاسی- روش های نوآورانه تحقیق و سیاست پیری- تعهد علمی جهانی در درک فرآیند اجتماعی و فرهنگی پیری در جوامع انتقالی- تعهد علمی جهانی در درک فرآیند اجتماعی و فرهنگی پیری در جوامع در حال گذار- Cross-Cultural and Cross-Disciplinary Perspectives in Social Gerontology


Cross, Cultural and Cross, Disciplinary Perspectives in Social Gerontology, دیدگاه های متقابل فرهنگی و بین رشته ای در جوناتولوژی اجتماعی, دانلود کتاب دیدگاه های بین فرهنگی و بین رشته ای در جوناتولوژی اجتماعی, دانلود کتاب دیدگاه های بین فرهنگی و بین رشته ای در جرونتولوژی اجتماعی, Gerontology: the scientific study of old age, the process of aging, and the particular problems of old people, کتاب دانلود, Gerontology: مطالعه علمی پیری، روند پیری و مشکلات خاص پیرامون, علم پیری شناسی, روحیه اجتماعی به عنوان یک رشته ای که دارای پیوندهای عملی با سیاست و عمل است, مسائل اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی پیرامون پیری, جامعه شناختی نابرابری و تقاطع آن با سن، جنس، بهداشت، خانواده و روابط اجتماعی, سیستم های تاریخی، نهادی و اجتماعی است که تجربه ذهنی پیری را در زمینه های مختلف در سراسر جهان کنترل می کنند, ارتباط تجربه اجتماعی میکرو پیری (تنهایی، رفاه، تبعیض، روابط و انعطاف پذیری) را با محیط های زمانی و سیاسی, روش های نوآورانه تحقیق و سیاست پیری, تعهد علمی جهانی در درک فرآیند اجتماعی و فرهنگی پیری در جوامع انتقالی, تعهد علمی جهانی در درک فرآیند اجتماعی و فرهنگی پیری در جوامع در حال گذار, دانلود کتاب دیدگاه های بین فرهنگی و بین رشته ای در پیری شناسی اجتماعی
علوم انسانی و اجتماعی>سایر موارد

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
Making Knowledge - Explorations of the Indissoluble Relation Between Mind, Body and Environment
نویسنده:
سال انتشار: 2010
تعداد صفحات: 212
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 69MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com

دانلود رایگان توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ایجاد دانش - اکتشافات رابطه غیر قابل حل بین ذهن، بدن و محیط زیست
Metric Culture - Ontologies of Self-Tracking Practices
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 285
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب فرهنگ متریک - هستی شناسی های روش های خود ردیابی
Gerda Walther’s Phenomenology of Sociality, Psychology, and Religion
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 178
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پديدارشناسی جامعه، روانشناسی، و مذهب جردا والتهر
Scientifically Thinking - How to Liberate Your Mind, Solve the World’s Problems, and Embrace the Beauty of Science
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: -
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: epub
حجم فایل: 2MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب تفکر علمی - چگونگی آزاد کردن ذهن شما، حل مشکلات جهان و در آغوش گرفتن زیبایی علم
Who You Know - Unlocking Innovations That Expand Students’ Networks
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 182
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب کسی که می دانید - باز کردن قفل نوآوری هایی که شبکه های دانشجویی را بسط می دهد
The Wiley International Handbook of Educational Foundations
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 466
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب راهنمای بین المللی مبانی آموزشی وایلی
Timeless Learning - How Imagination, Observation, and Zero‐based Thinking Change Schools
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 310
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب یادگیری بی وقفه - نحوه تصور، نظارت، و مدارس تغییر فکر مبتنی بر صفر
The Wiley Handbook of Educational Supervision
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 645
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب راهنمای نظارت آموزشی وایلی
Enron Ascending - The Forgotten Years, 1984-1996
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 790
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب صعود انرون - سال های فراموش شده، 1996-1984
Connecting Virtues - Advances in Ethics, Epistemology, and Political Philosophy
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 235
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پیوستن به فضیلت - پیشرفت ها در اخلاق، معرفت شناسی و فلسفه سیاسی

بازگشت هیولای خزر کشف شکل جدیدی از ارتباط نورون‌ها در مغز میکروبیوم روده بین قومیت ها متفاوت است نوت بوک تازه ایسوس باریک ترین نمایشگر دنیا را دارد باروری ابرها با نانوذرات توسط محققان کشور کتری ای که به محض ریختن آب آن را به جوش می آورد یا خنک می کند همبرگر با گوشت گیاهی رونمایی می شود/ طعمی شبیه گوشت رباتی که داروهای مصرفی کاربر را رصد می کند انگشتری که رنگ را به صوت تبدیل می کند ساعت هوشمندی که فشار خون را اندازه می گیرد مهندسی ژنتیک طعم گوجه فرنگی را تند می کند آمازون با ارزش ترین شرکت جهان شد آیا پروبیوتیک می تواند عوارض جانبی ایجاد کند؟ کاشت ریزتراشه ها در بدن انسان ها آغاز شده است تولید اکسیژن از تنفس فضانوردان در فضا آمریکا با سلاح‌های لیزری به جنگ پهپادها می‌رود قطع صدای باد در گوش موتورسواران با کلاه ایمنی جدید آزمایش ترکیبات جدید ضدپیری برای درمان آلزایمر توالت های آینده مشاوره سلامتی می دهند! کشف کهکشان شبح در فاصله ۱۳۰ هزار سال نوری راه شیری فضاپیمای ناسا روی قمرهای مشتری و زحل فرود می آید اسکنر مافوق صوت آلزایمر را ۱۰سال زودتر تشخیص می دهد دانلود نماهنگ بسیار زیبای سرانجام، با صدای حامد زمانی (به مناسبت اربعین سالار شهیدان) چین ماه مصنوعی به آسمان می فرستد تکه ای از ماه ۶۰۰ هزار دلار فروخته شد کشف راز پرواز قاصدک ها برای تولید پهپاد ربات ها در دانشگاه تدریس می کنند موبایل تاشو مجهز به اینترنت نسل پنجم عرضه می شود آینه ای که عیب های صورتتان را پیدا می کند تشخیص زردی کودک با تلفن هوشمند در ۱۰ دقیقه

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.