جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات   جستجو در کل سایت
Principles of Operations Management - Sustainability and Supply Chain Management - Global Edition
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 774
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 83MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

Table of contents: Part I: Introduction to Operations Management 1. Operations and Productivity 2. Operations Strategy in a Global Environment 3. Project Management 4. Forecasting Part II: Designing Operations 5. Design of Goods and Services S5. Sustainability in the Supply Chain 6. Managing Quality S6. Statistical Process Control 7. Process Strategy S7. Capacity and Constraint Management 8. Location Strategies 9. Layout Strategies 10. Human Resources, Job Design, and Work Measurement PART III: Managing Operations 11. Supply Chain Management S11. Supply Chain Management Analytics 12. Inventory Management 13. Aggregate Planning and S&OP 14. Material Requirements Planning (MRP) and ERP 15. Short-Term Scheduling 16. Lean Operations 17. Maintenance and Reliability Online Tutorials1. Statistical Tools for Managers 2. Acceptance Sampling 3. The Simplex Method of Linear Programming 4. The MODI and VAM Methods of Solving Transportation Problems 5. Vehicle Routing and Scheduling

دانلود کتاب اصول مدیریت عملیات - پایداری و مدیریت زنجیره تامین - نسخه جهانی اصول مدیریتی عملیات - زنجیره تامین پایداری و مدیریت - معرفی مدیریت عملیات- Introduction to Operations Management - Operations and Productivity - Operations Strategy in a Global Environment - Project Management - Forecasting -Designing Operations -Design of Goods and Services S- Sustainability in the Supply Chain - Managing Quality S- Statistical Process Control - Process Strategy S- Capacity and Constraint Management - Location Strategies - Layout Strategies - Human Resources, Job Design, and Work Measurement - Managing Operations - Supply Chain Management S- Supply Chain Management Analytics -Inventory Management - Aggregate Planning and S&OP - Material Requirements Planning (MRP) and ERP -Short-Term Scheduling - Lean Operations - Maintenance and Reliability Online Tutorials-Statistical Tools for Managers -Acceptance Sampling -The Simplex Method of Linear Programming -The MODI and VAM Methods of Solving Transportation Problems -Vehicle Routing and Scheduling- مقدمه ای بر مدیریت عملیات - عملیات و بهره وری - استراتژی های عملیاتی در یک محیط جهانی - مدیریت پروژه - پیش بینی و عملیات طراحی - طراحی محصولات و خدمات S - پایداری در زنجیره تامین - مدیریت کیفیت S- کنترل آماری فرآیند - استراتژی فرایند S- ظرفیت مدیریت محدودیت ها - استراتژی های موقعیت یابی - استراتژی های طرح بندی - منابع انسانی، طراحی شغل و اندازه گیری کار - مدیریت عملیات - مدیریت زنجیره تامین S- مدیریت زنجیره تامین تجزیه و تحلیل - مدیریت موجودی - برنامه ریزی کل و S & OP - برنامه ریزی مواد (MRP) و ERP - برنامه ریزی کوتاه مدت - تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان آموزش آنلاین - ابزارهای آماری برای مدیران - نمونه گیری پذیرش - روش ساده برنامه نویسی خطی - MODI و VAM روش حل مسائل مربوط به حمل و نقل - مسیریابی و برنامه ریزی- Principles of Operations Management - Sustainability and Supply Chain Management - Global Edition


Principles of Operations Management , Sustainability and Supply Chain Management , Global Edition, اصول مدیریتی عملیات , زنجیره تامین پایداری و مدیریت , معرفی مدیریت عملیات, Introduction to Operations Management , Operations and Productivity , Operations Strategy in a Global Environment , Project Management , Forecasting , Designing Operations , Design of Goods and Services S, Sustainability in the Supply Chain , Managing Quality S, Statistical Process Control , Process Strategy S, Capacity and Constraint Management , Location Strategies , Layout Strategies , Human Resources, Job Design, and Work Measurement , Managing Operations , Supply Chain Management S, Supply Chain Management Analytics , Inventory Management , Aggregate Planning and S&OP , Material Requirements Planning (MRP) and ERP , Short, Term Scheduling , Lean Operations , Maintenance and Reliability Online Tutorials, Statistical Tools for Managers , Acceptance Sampling , The Simplex Method of Linear Programming , The MODI and VAM Methods of Solving Transportation Problems , Vehicle Routing and Scheduling, مقدمه ای بر مدیریت عملیات , عملیات و بهره وری , استراتژی های عملیاتی در یک محیط جهانی , مدیریت پروژه , پیش بینی و عملیات طراحی , طراحی محصولات و خدمات S , پایداری در زنجیره تامین , مدیریت کیفیت S, کنترل آماری فرآیند , استراتژی فرایند S, ظرفیت مدیریت محدودیت ها , استراتژی های موقعیت یابی , استراتژی های طرح بندی , منابع انسانی، طراحی شغل و اندازه گیری کار , مدیریت عملیات , مدیریت زنجیره تامین S, مدیریت زنجیره تامین تجزیه و تحلیل , مدیریت موجودی , برنامه ریزی کل و S & OP , برنامه ریزی مواد (MRP) و ERP , برنامه ریزی کوتاه مدت , تعمیر و نگهداری و قابلیت اطمینان آموزش آنلاین , ابزارهای آماری برای مدیران , نمونه گیری پذیرش , روش ساده برنامه نویسی خطی , MODI و VAM روش حل مسائل مربوط به حمل و نقل , مسیریابی و برنامه ریزی, دانلود کتاب اصول مدیریت عملیات , پایداری و مدیریت زنجیره تامین , نسخه جهانی
علوم انسانی و اجتماعی>مدیریت

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
Management and Engineering Innovation
نویسنده:
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات: 256
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مدیریت و نوآوری مهندسی
Managed Futures for Institutional Investors - Analysis and Portfolio Construction
نویسنده:
سال انتشار: 2011
تعداد صفحات: 350
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب آینده های مدیریت شده برای سرمایه گذاران سازمانی - تحلیل و ساخت نمونه کارها
Making Sense of the Organization - Volume 2 - The Impermanent Organization
نویسنده:
سال انتشار: 2009
تعداد صفحات: 299
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com

دانلود رایگان توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ایجاد حس سازمان - جلد 2 - سازمان غیر دائمی
Making Sense of Agile Project Management - Balancing Control and Agility
نویسنده:
سال انتشار: 2011
تعداد صفحات: 255
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ایجاد احساس مدیریت پروژه سریع العمل - تعادل کنترل و چابکی
Make Your People Before You Make Your Products - Using talent management to achieve competitive advantage in global organizations
نویسنده:
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات: 307
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مردم خود را بسازید قبل از آنکه محصولات خود را بسازید - استفاده از مدیریت استعداد برای دستیابی به مزیت رقابتی در سازمان های جهانی
Made to Serve - How Manufacturers Can Compete Through Servitization and Product-Service Systems
نویسنده:
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات: 255
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 9MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ساخته شده برای خدمت - چگونه تولید کنندگان می توانند از طریق سرویتیزاسیون و سیستم های خدمات–محصول رقابت کنند
FORM 990 - Exploring the Form’s Complex Schedules
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 295
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 36.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب FORM 990 - بررسی زمان بندی های پیچیده فرم
Enterprise Risk Management - Guidance for Practical Implementation and Assessment
نویسنده:
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات: 55
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مدیریت ریسک سازمانی - راهنمایی برای اجرای و ارزیابی عملی
Controller as Business Manager
نویسنده:
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات: 319
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب کنترل کننده به عنوان مدیر کسب و کار
Communications - Methods and applications for financial managers
نویسنده:
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات: 186
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ارتباطات - روش ها و برنامه های کاربردی برای مدیران مالی

بازگشت هیولای خزر کشف شکل جدیدی از ارتباط نورون‌ها در مغز میکروبیوم روده بین قومیت ها متفاوت است نوت بوک تازه ایسوس باریک ترین نمایشگر دنیا را دارد باروری ابرها با نانوذرات توسط محققان کشور کتری ای که به محض ریختن آب آن را به جوش می آورد یا خنک می کند همبرگر با گوشت گیاهی رونمایی می شود/ طعمی شبیه گوشت رباتی که داروهای مصرفی کاربر را رصد می کند انگشتری که رنگ را به صوت تبدیل می کند ساعت هوشمندی که فشار خون را اندازه می گیرد مهندسی ژنتیک طعم گوجه فرنگی را تند می کند آمازون با ارزش ترین شرکت جهان شد آیا پروبیوتیک می تواند عوارض جانبی ایجاد کند؟ کاشت ریزتراشه ها در بدن انسان ها آغاز شده است تولید اکسیژن از تنفس فضانوردان در فضا آمریکا با سلاح‌های لیزری به جنگ پهپادها می‌رود قطع صدای باد در گوش موتورسواران با کلاه ایمنی جدید آزمایش ترکیبات جدید ضدپیری برای درمان آلزایمر توالت های آینده مشاوره سلامتی می دهند! کشف کهکشان شبح در فاصله ۱۳۰ هزار سال نوری راه شیری فضاپیمای ناسا روی قمرهای مشتری و زحل فرود می آید اسکنر مافوق صوت آلزایمر را ۱۰سال زودتر تشخیص می دهد دانلود نماهنگ بسیار زیبای سرانجام، با صدای حامد زمانی (به مناسبت اربعین سالار شهیدان) چین ماه مصنوعی به آسمان می فرستد تکه ای از ماه ۶۰۰ هزار دلار فروخته شد کشف راز پرواز قاصدک ها برای تولید پهپاد ربات ها در دانشگاه تدریس می کنند موبایل تاشو مجهز به اینترنت نسل پنجم عرضه می شود آینه ای که عیب های صورتتان را پیدا می کند تشخیص زردی کودک با تلفن هوشمند در ۱۰ دقیقه

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.