جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات   جستجو در کل سایت
Financial Accounting and Reporting
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 905
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

This market leading text provides comprehensive coverage of financial accounting and reporting to enable you to discuss and apply IFRS compliant financial statements. With the balance of theoretical principles and practical applications, this book will aid you in the advancement of your studies and professional career. Were you looking for the book with access to MyAccountingLab? This product is the book alone and does NOT come with access to MyAccountingLab. Table of contents :Content: Preface --Publisher's acknowledgements --Introduction to accounting on a cash flow and accrual accounting basis --Accounting and reporting on a cash flow basis --Accounting and reporting on an accrual accounting basis --Preparation of internal and published financial statements --Preparation of financial statements of comprehensive income, changes in equity and financial position --Annual report: additional financial disclosures --Statements of cash flows --Regulatory framework --an attempt to achieve uniformity --Financial reporting --evolution of global standards --Concepts : evolution of an international conceptual framework --Ethical behaviour and implications for accountants --Income and asset value measurement systems --Income and asset value measurement : an economist's approach --Accounting for price-level changes --Revenue recognition --Statement of financial position --equity, liability and asset measurement and disclosure --Share capital, distributable profits and reduction of capital --Liabilities --Financial instruments --Employee benefits --Taxation in company accounts --Property, plant and equipment (ppe) --Leasing --Intangible assets --Inventories --Construction contracts --Consolidated accounts --Accounting for groups at the date of acquisition --Preparation of consolidated statements of financial position after the date of acquisition --Preparation of consolidated statements of income, changes in equity and cash flows --Accounting for associates and joint arrangements --Introduction to accounting for exchange differences --Interpretation --Earnings per share --Review of financial statements for management purposes --Analysis of published financial statements --An introduction to digital financial reporting --Accountability --Corporate governance --Integrated reporting sustainability --environmental and social --Index

دانلود کتاب حسابداری و گزارشگری مالی دانلود کتاب حساب داری و گزارشگ ری مالی- حسابداری و گزارشگری مالی- اظهارات مالی مطابق با استانداردهای IFRS- مقدمه ای بر حسابداری بر جریان نقدی و اساس حسابداری تعهدی - حسابداری و گزارشگری بر اساس جریان نقدی - حسابداری و گزارش دهی بر مبنای حسابداری تعهدی - تهیه گزارش داخلی و گزارش های مالی منتشر شده - تهیه صورتهای مالی درآمد جامع- تغییر در حقوق صاحبان سهام و موقعیت مالی - گزارش سالانه افشای اطلاعات مالی اضافی - گزارش جریان نقدی - چارچوب مقررات - تلاش برای دستیابی به یکنواختی مالی - گزارشگری مالی - تکامل استانداردهای مالی جهانی - تکامل یک چارچوب مالی مفهومی بین المللی - رفتار و مفاهیم حسابدار برای سیستم حسابداری - سیستم های اندازه گیری درآمد و ارزش دارایی - اندازه گیری درآمد و ارزش دارایی- رویکرد اقتصاددان - حسابداری برای تغییرات قیمت - شناخت درآمد - تعیین موقعیت مالی - اندازه گیری و افشای اطمینان، مسئولیت و دارایی - سرمایه سرمایه گذاری، توزیع درآمد جدول و کاهش سرمایه - اعتبار مالی - ابزارهای مالی - مزایای کارکنان - تخصیص درآمد در حساب های شرکت - دارایی، کارخانه و تجهیزات (PPE) - لیزینگ - دارایی های منحصر به فرد- تهیه صورت های تلفیقی وضعیت مالی پس از تاریخ خرید - تهیه اظهارات تلفیقی از درآمد- تغییر در سهام و جریان نقدی - حسابداری برای همکاران و تسهیلات مشترک - مقدمه ای برای حسابداری برای تفاوت های بین ارزشیابی - درآمد به ازای هر سهم - بازبینی گزارش های مالی برای اهداف مدیریت - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی منتشر شده - مقدمه ای در گزارش مالی دیجیتال - حسابداری اداره امور انسانی- Financial Accounting and Reporting


Financial Accounting and Reporting, دانلود کتاب حساب داری و گزارشگ ری مالی, حسابداری و گزارشگری مالی, اظهارات مالی مطابق با استانداردهای IFRS, مقدمه ای بر حسابداری بر جریان نقدی و اساس حسابداری تعهدی , حسابداری و گزارشگری بر اساس جریان نقدی , حسابداری و گزارش دهی بر مبنای حسابداری تعهدی , تهیه گزارش داخلی و گزارش های مالی منتشر شده , تهیه صورتهای مالی درآمد جامع, تغییر در حقوق صاحبان سهام و موقعیت مالی , گزارش سالانه افشای اطلاعات مالی اضافی , گزارش جریان نقدی , چارچوب مقررات , تلاش برای دستیابی به یکنواختی مالی , گزارشگری مالی , تکامل استانداردهای مالی جهانی , تکامل یک چارچوب مالی مفهومی بین المللی , رفتار و مفاهیم حسابدار برای سیستم حسابداری , سیستم های اندازه گیری درآمد و ارزش دارایی , اندازه گیری درآمد و ارزش دارایی, رویکرد اقتصاددان , حسابداری برای تغییرات قیمت , شناخت درآمد , تعیین موقعیت مالی , اندازه گیری و افشای اطمینان، مسئولیت و دارایی , سرمایه سرمایه گذاری، توزیع درآمد جدول و کاهش سرمایه , اعتبار مالی , ابزارهای مالی , مزایای کارکنان , تخصیص درآمد در حساب های شرکت , دارایی، کارخانه و تجهیزات (PPE) , لیزینگ , دارایی های منحصر به فرد, تهیه صورت های تلفیقی وضعیت مالی پس از تاریخ خرید , تهیه اظهارات تلفیقی از درآمد, تغییر در سهام و جریان نقدی , حسابداری برای همکاران و تسهیلات مشترک , مقدمه ای برای حسابداری برای تفاوت های بین ارزشیابی , درآمد به ازای هر سهم , بازبینی گزارش های مالی برای اهداف مدیریت , تجزیه و تحلیل صورتهای مالی منتشر شده , مقدمه ای در گزارش مالی دیجیتال , حسابداری اداره امور انسانی, دانلود کتاب حسابداری و گزارشگری مالی
علوم انسانی و اجتماعی>حسابداری

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
Corporate Finance - Global Edition
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 1172
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 13.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب امور مالی شرکت - نسخه جهانی
Horngren’s Financial & Managerial Accounting - The Financial Chapters
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 975
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 34.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب حسابداری مالی و مدیریتی هورنگرن - فصل های مالی
Horngren’s Cost Accounting - A Managerial Emphasis
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 993
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 17MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب حسابداری هزینه هورنگرن - تمرکز مدیریتی
The Impact of Globalization on International Finance and Accounting - 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA)
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 469
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب تاثیر جهانی سازی در امور مالی و حسابداری بین المللی - هجدهمین کنفرانس سالانه امور مالی و حسابداری (ACFA)
Sustainability and Social Responsibility of Accountability Reporting Systems - A Global Approach
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 384
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پایداری و مسئولیت اجتماعی سیستم های گزارش دهی حسابدهی - یک رویکرد جهانی
Advanced Accounting
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 820
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته
Applied Quantitative Finance
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 369
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 8.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب امور مالی کمی کاربردی
Strategic Management Accounting - A Practical Guidebook with Case Studies
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 263
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک - راهنمای عملی با مطالعات موردی
Principles of Islamic Accounting
نویسنده:
سال انتشار: 2018
تعداد صفحات: 296
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب اصول حسابداری اسلامی
Analytical Finance - Volume I - The Mathematics of Equity Derivatives, Markets, Risk and Valuation
نویسنده:
سال انتشار: 2017
تعداد صفحات: 509
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 9MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب امور مالی تحلیلی - جلد 1: ریاضیات مشتقات سهام، بازارها، ریسک و ارزش گذاری

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.