جستجو در کتاب ها   جستجو در مقالات   جستجو در کل سایت
Ranaviruses - Lethal Pathogens of Ectothermic Vertebrates
نویسنده:
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات: 254
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 4.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

This is the first book on ranaviruses. Ranaviruses are double-stranded DNA viruses that cause hemorrhagic disease in amphibians, reptiles, and fish. They have caused mass die-offs of ectothermic vertebrates in wild and captive populations around the globe. There is evidence that this pathogen is emerging and responsible for population declines in certain locations. Considering that amphibians and freshwater turtles are suitable hosts and the most imperiled vertebrate taxa in the world, ranaviruses can have significant impacts on biodiversity and ecosystem function. Additionally, many fish that are raised in aquaculture facilities and traded internationally are suitable hosts; thus, the potential economic impact of ranaviruses is significant. Ranaviruses also serve as a model for replication and gene function of large double-stranded DNA viruses. There is an urgent need to assemble the contemporary information on ranaviruses and provide guidance on how to assess their threats in populations. Through the Global Ranavirus Consortium, 24 experts from six countries were organize to write this volume, the first book on ranaviruses. The book begins with a discussion on the global extent of ranaviruses, case histories of infection and disease in ectothermic vertebrates, and current phylogeny. Basic principles of ranavirus ecology and evolution are covered next, with a focus on host-pathogen interactions and how the virus emerges in its environment. There are two chapters that will discuss the molecular biology of ranaviruses, host response to infection, and the genes responsible for immune system evasion. One chapter establishes standards for testing for infection and diagnosing ranaviral disease. The book ends by providing guidance on how to design ranavirus surveillance studies and analyze data to determine risk, and discussing the role of the Global Ranavirus Consortium in organizing research and outreach activities. ---- Table of contents: Introduction: History and Future of Ranaviruses - Distribution and Host Range of Ranaviruses-Ranavirus Taxonomy and Phylogeny - Ranavirus Ecology and Evolution: From Epidemiology to Extinction - Ranavirus Replication: Molecular, Cellular, and Immunological Events - Ranavirus Host Immunity and Immune Evasion - Comparative Pathology of Ranaviruses and Diagnostic Techniques - Design and Analysis of Ranavirus Studies: Surveillance and Assessing Risk

دانلود کتاب راناویروس ها - پاتوژن های مرگبار مهره داران اکتوترمی دانلود کتاب Ranaviruses - پاتوژن های مرگبار ستون فقرات اکتوترمی- دانلود کتاب رانویروس ها- دانلود کتاب راناویروسها- دانلود کتاب رانا ویروس ها- دانلود کتاب رانا ویروسها- راناویروس ها ویروس DNA دو رشته ای هستند که باعث ایجاد بیماری هموراژیک در دوزیستان، خزندگان و ماهی می شوند- دوزیستان و لاک پشت های آب شیرین راناویروس ها اند- رانویروس ها می توانند تاثیرات قابل توجهی بر تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم داشته باشند-ویروس های تاثیرگذار در آبزی پروری- History and Future of Ranaviruses - Distribution and Host Range of Ranaviruses-Ranavirus Taxonomy and Phylogeny - Ranavirus Ecology and Evolution: From Epidemiology to Extinction - Ranavirus Replication: Molecular, Cellular, and Immunological Events - Ranavirus Host Immunity and Immune Evasion - Comparative Pathology of Ranaviruses and Diagnostic Techniques - Design and Analysis of Ranavirus Studies: Surveillance and Assessing Risk-کتاب دانلود- تاریخچه و آینده راناویروس ها - توزیع و میزبان راناویروس ها - طبقه بندی و فیلوژنی راناویروس ها – زیست شناسی و تکامل راناویروس ها- از اپیدمیولوژی راناویروس ها- آسیب شناسی مقایسه ای و تکنیک های تشخیصی راناویروس ها - طراحی و تجزیه و تحلیل مطالعات راناویروس ها- نظارت و ارزیابی خطر راناویروس ها -زیست شناسی و تکامل رنویروس ها- Ranaviruses - Lethal Pathogens of Ectothermic Vertebrates


Ranaviruses , Lethal Pathogens of Ectothermic Vertebrates, دانلود کتاب Ranaviruses , پاتوژن های مرگبار ستون فقرات اکتوترمی, دانلود کتاب رانویروس ها, دانلود کتاب راناویروسها, دانلود کتاب رانا ویروس ها, دانلود کتاب رانا ویروسها, راناویروس ها ویروس DNA دو رشته ای هستند که باعث ایجاد بیماری هموراژیک در دوزیستان، خزندگان و ماهی می شوند, دوزیستان و لاک پشت های آب شیرین راناویروس ها اند, رانویروس ها می توانند تاثیرات قابل توجهی بر تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم داشته باشند, ویروس های تاثیرگذار در آبزی پروری, History and Future of Ranaviruses , Distribution and Host Range of Ranaviruses, Ranavirus Taxonomy and Phylogeny , Ranavirus Ecology and Evolution: From Epidemiology to Extinction , Ranavirus Replication: Molecular, Cellular, and Immunological Events , Ranavirus Host Immunity and Immune Evasion , Comparative Pathology of Ranaviruses and Diagnostic Techniques , Design and Analysis of Ranavirus Studies: Surveillance and Assessing Risk, کتاب دانلود, تاریخچه و آینده راناویروس ها , توزیع و میزبان راناویروس ها , طبقه بندی و فیلوژنی راناویروس ها – زیست شناسی و تکامل راناویروس ها, از اپیدمیولوژی راناویروس ها, آسیب شناسی مقایسه ای و تکنیک های تشخیصی راناویروس ها , طراحی و تجزیه و تحلیل مطالعات راناویروس ها, نظارت و ارزیابی خطر راناویروس ها , زیست شناسی و تکامل رنویروس ها, دانلود کتاب راناویروس ها , پاتوژن های مرگبار مهره داران اکتوترمی
علوم حیات و زیست شناسی>ویروس شناسی

نام و نام خانوادگی:
متن:
تصویر:
Natural and Engineered Resistance to Plant Viruses
نویسنده:
سال انتشار: 2009
تعداد صفحات: 232
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 8MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب مقاومت طبیعی و مهندسی شده به ویروس های گیاهی
Poliovirus - Methods and Protocols
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 355
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پلیوویروس - روش ها و پروتکل ها
West Nile Virus - Methods and Protocols
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 309
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ویروس نیل غربی (WNV) - روش ها و پروتکل ها
Human Respiratory Syncytial Virus - Methods and Protocols
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 261
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ویروس سینسیتیال تنفسی انسانی - روش ها و پروتکل ها
Chikungunya Virus - Methods and Protocols
نویسنده:
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات: 351
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 100,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب ویروس چیکونگونیا - روش ها و پروتکل ها
Hepatitis C Virus Protocols
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 500
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7.5MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پروتکل های ویروس هپاتیت C
Bacteriophages - Methods and Protocols, Volume IV
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 220
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب باکتریوفاژ ها - روش ها و پروتکل ها، جلد IV
HIV/AIDS-Associated Viral Oncogenesis
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 252
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب انکوژنز ویروسی مرتبط با HIV/AIDS
Cancer and AIDS - Part I - An Historical Perspective
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 72
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب سرطان و ایدز - بخش اول - چشم انداز تاریخی
Viral Polymerases - Structures, Functions and Roles as Antiviral Drug Targets
نویسنده:
سال انتشار: 2019
تعداد صفحات: 481
زبان فایل: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 25MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
قیمت: 150,000ريال

افزودن به سبد دانلود توضیحات بیشتر

دانلود کتاب پلیمر های ویروسی - ساختار ها، عملکرد ها و نقش ها به عنوان اهداف دارویی ضد ویروسی

میکروبیوم روده بین قومیت ها متفاوت است نوت بوک تازه ایسوس باریک ترین نمایشگر دنیا را دارد باروری ابرها با نانوذرات توسط محققان کشور کتری ای که به محض ریختن آب آن را به جوش می آورد یا خنک می کند همبرگر با گوشت گیاهی رونمایی می شود/ طعمی شبیه گوشت رباتی که داروهای مصرفی کاربر را رصد می کند انگشتری که رنگ را به صوت تبدیل می کند ساعت هوشمندی که فشار خون را اندازه می گیرد مهندسی ژنتیک طعم گوجه فرنگی را تند می کند آمازون با ارزش ترین شرکت جهان شد آیا پروبیوتیک می تواند عوارض جانبی ایجاد کند؟ کاشت ریزتراشه ها در بدن انسان ها آغاز شده است تولید اکسیژن از تنفس فضانوردان در فضا آمریکا با سلاح‌های لیزری به جنگ پهپادها می‌رود قطع صدای باد در گوش موتورسواران با کلاه ایمنی جدید آزمایش ترکیبات جدید ضدپیری برای درمان آلزایمر توالت های آینده مشاوره سلامتی می دهند! کشف کهکشان شبح در فاصله ۱۳۰ هزار سال نوری راه شیری فضاپیمای ناسا روی قمرهای مشتری و زحل فرود می آید اسکنر مافوق صوت آلزایمر را ۱۰سال زودتر تشخیص می دهد دانلود نماهنگ بسیار زیبای سرانجام، با صدای حامد زمانی (به مناسبت اربعین سالار شهیدان) چین ماه مصنوعی به آسمان می فرستد تکه ای از ماه ۶۰۰ هزار دلار فروخته شد کشف راز پرواز قاصدک ها برای تولید پهپاد ربات ها در دانشگاه تدریس می کنند موبایل تاشو مجهز به اینترنت نسل پنجم عرضه می شود آینه ای که عیب های صورتتان را پیدا می کند تشخیص زردی کودک با تلفن هوشمند در ۱۰ دقیقه ماهواره مخابراتی نظامی آمریکا به مدار زمین رفت ماهواره هایی به اندازه قرص نان به آسمان می روند
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016
دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز ملنیک آدلبرگ ویرایش بیست و هفتم 2016 و خرید کتاب فارسی جاوتز 2016 (ترجمه جهاندیده و جهاندیده)

نظرات و پیشنهادات

عضویت در سایت

پشتیبانی آنلاین

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن:

نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره موبایل:
گفتگو با:


کتاب دانلود : دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی روز دنیا. هرگونه کپی برداری از محتوا، قالب، و طرح های به کار رفته در این سایت شرعا و قانونا ممنوع می باشد، و پیگرد قانونی دارد.